بازدید گسترده کاربران از وبلاگ کانون فیلم و عکس
علیرغم این که فقط ۵ روز از به کار افتادن وبلاگ کانون فیلم و عکس دانشگاه صنعتی امیرکبیر می گذرد این وبلاگ با مراجعه نسبتا گسترده کاربران مواجه شده است. همان طور که در خود وبلاگ هم دیده می شود در این ۵ روز بیش از ۴۰۰ مرتبه از این وبلاگ بازدید شده است، که بنابراین تاکنون به طور متوسط روزانه بیش از ۸۰ نفر از این وبلاگ بازدید کرده اند.