چاپ آگهی کانون فیلم در روزنامه شرق

بالاخره آگهی ما در شرق چاپ شد، در صفحه سینما. اما چند نکته:

اول این که امروز، شنبه، کلاس مستند آقای تهامی نژاد و انیمیشن آقای عالمی به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نمی شود.

دوم، فردا کلاس کارگردانی و کارگاه عکاسی آقای پورسعید تشکیل خواهد شد.

سوم، کلاس نقد عکس مهران مهاجر هم دوشنبه تشکیل خواهد شد.