عناوین کلاس تئوری فیلم

1-  نشانه شناسی

2- نظریه ی روانکاوانه ی فیلم

3- مؤلف گرایی در سینما

و ...

علاقه مندان می توانند با مطالعه کتابهای نمونه زیر با مطالعه بیشتری در کلاسها شرکت کنند:

بارت و سینما (رولان بارت)، نشانه شناسی و ساختارگرایی (علاء الدین طباطبایی)، هنر امر متعالی و مبتذل (اسلاووی ژیژک)، فصلنامه ارغنون/ شماره 23/ ویژه نامه نظریه فیلم. قابل ذکر است کلاسهای آقای مازیار اسلامی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز می شود.