عناوین کارگاه انیمیشن، عکاسی و کلاس فیلم مستند

کارگاه انیمیشن سازی :

تبلیغات و انیمیشن

آموزش نرم افزارهای انیمیشن سازی

کارگاه عکاسی :

آموزش چاپ عکس سیاه و سفید

آموزش تکمیلی و مقدماتی سیاه و سفید

کلاس فیلم مستند :

آشنایی تکمیلی و مقدماتی با فیلمنامه و فیلم مستند